.

Flash rồng bay

31/12/2011 | 0 nhận xét
http://govn.files.wordpress.com/2010/11/ff1.jpg
Mẫu 1:

embed src="http://flash.flashline.cn/flashp/sucai/long/1.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" height="250" width="335">
Mẫu 2:

<embed src="http://flash.flashline.cn/flashp/sucai/long/2.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" height="250" width="335">
Mẫu 3:

<embed src="http://flash.flashline.cn/flashp/sucai/long/3.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" height="250" width="335">
Mẫu 4:

<embed src="http://flash.flashline.cn/flashp/sucai/long/4.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" height="250" width="335">
Mẫu 5:

<embed src="http://flash.flashline.cn/flashp/sucai/long/5.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" height="250" width="335">
Mẫu 6:

<embed src="http://flash.flashline.cn/flashp/sucai/long/6.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" height="250" width="335">
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết! Hãy like nếu bài viết có ích →

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
» Không sử dụng những từ ngữ thô tục, vi phạm thuần phong mỹ tục
» Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người có thể đọc!
» Nếu chèn code hãy mã hóa trước khi chèn vào nhận xét.
» Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
» Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét!

Mã Hóa Code